18th century

Jag har valt att begränsa mitt återskapande till plagg  från östra Södermanland eller Stockholmstrakten.

De tidiga 1700-tals kläderna är starkt avgränsade både geografiskt och socialt, jag har velat återskapa vardagliga kläder troliga för en allmogekvinna i Rönö härad, Södermanland under stora nordiska kriget.

I have chosen to limit my reenactment for garments from Södermanland or the area around Stockholm. 

The early 18th century garments are both geographical and social to a specific place: I have wanted to recreate everyday clothing that are plausible for a commonwomen in Rönö härad, Södermanland during the great northern war.

Överdelssärk för allmoge 1710-talShift for a commonwomen 1710th 
Underkjol för allmoge 1710-talUnder skirt for a commonwomen 1710th
Kjol för allmoge 1710-talSkirt for a commonwomen 1710th
Livstycke för allmoge 1710-talSoft bodice for a commonwomen 1710th

Annonser